CancerTreatmentSpecialtyClinic-HIBIYA UCHISAIWAICHO Clinic

อะไรคือการบำบัดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง?

ร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยเซลล์กว่า 60ล้านล้านเซลล์ และเซลล์มะเร็งกว่ 50,000 เซลล์ ที่สร้างขึ้นในร่างกายแม้แต่คนที่มีสุขภาพดี มนุษย์สามารถสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์เก่าได้ทุกวัน แต่เซลล์ภูมิคุ้มกัน อย่างเช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้
ดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่าคนที่มีสุขภาพดีมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งและต้องขอบคุณเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคมะเร็งบางส่วนมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ลดลงของเซลล์ภูมิคุ้มกัน

การรักษาเซลล์ภูมิคุ้มกันบกพร่องทำได้ด้วยการใช้ภูมิคุมกันในตัวคุณเองเพื่อช่วยป้องกันและทำลายเซลล์มะเร็ง

การบำบัดดังกล่าวนี้ยังคงเป็นวิธีใหม่ ซึ่งได้รับการศึกษามาแล้วประมาณ 20 ปี โดยเร็วๆ นี้ วิธีการดังกล่าวนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การรักษาระดับแนวหน้าของโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยบางแห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิธีการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจหลากหลายอย่างเช่น การรักษามะเร็งระดับแนวหน้าที่โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยบางแห่ง

การปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกัน (cellular immunotherapy) คือ การรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของคุณเอง โดยไม่มีการใช้ปัจจัยภายนอกอื่นๆ อันได้แก่ การบำบัดแบบเดิม ดังนั้น
วิธีการรักษาดังกล่าวนี้จึงไม่มีปัญหาต่อร่างกายและยังหมดความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของความเจ็บปวด

การดูแลรักษา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Maintaining and enhancing quality of Life; QQL) ของผู้ป่วยแต่ละคนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษามะเร็งในอนาคต
สำหรับในมุมมองดังกล่าวนี้ เราคาดหวังว่าการปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกัน จะไม่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลทำให้วิธีการรักษาดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อไป

Our clinic offer 2 kinds of cellar immunotherapies

Highly activated NK cell
therapy

blood collection

“การปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกัน(cellular immunotherapy)” คือการรักษามะเร็งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ“การบำบัดด้วยNKเซลล์ที่มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สูง (Highly activate NK cell therapy)”
NKเซลล์คือ เซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cell) ซึ่งเป็นหนึ่งของเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยไม่มีจุดอ่อน ได้แก่ ปฏิกิริยาของแอนติเจน-
แอนติบอดี้*โดยเซลล์ภูมิคุ้มกันดังกล่าวนี้จะเข้าไปจู่โจมเซลล์ผิดปกติอันดับแรก
เซลล์ภูมิคุ้มกัน อันได้แก่ T-lymphocyte, B cell ยังเข้าไปจู่โจมกับเซลล์ผิดปกติได้อีกด้วย แต่การทำงานของเซลล์เหล่านี้ค่อนข้างจำกัด
เนื่องจากปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอดี้*
NKเซลล์มีปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอดี้ ไม่ได้ถูกตรวจสอบจากปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอดี้*
ดังนั้น จึงไม่มีการจำกัดการเคลื่อนที่ ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย อิสระ และ เข้าจู่โจมกับเซลล์ผิดปกติได้
การบำบัดด้วยเซลล์ NK ที่มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สูง เป็นวิธีที่ทำการเพิ่มจำนวน NKเซลล์และต่อสู้กับเชื้อมะเร็ง
*ปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอดี้ → การโจมตีเพียงเซลล์เหล่านั้น, โดยเป็นเซลล์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ

The features of Highly activated
NK cell therapy

 • -NKเซลล์ไม่มีการตอบสนองจากแอนติเจนและแอนติบอดี้และจะดีกว่าหมู่เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ป้องกัน
 • เซลล์มะเร็งได้
 • ไม่มีผลข้างเคียง
  -เหมาะสม (ตามธรรมชาติ) และมีประสิทธิภาพสูง
 • -มีประสิทธิภาพยับยั้งการแพร่กระจายและการเกิดซ้ำ
 • -แนวโน้มประสบผลสำเร็จสูง

Compound cellular
immunotherapy

Dendritic activate killer Tlymphocyte

ท้ายที่สุดนี้ เซลล์ภูมิคุ้มกัน ที่เข้าจู่โจมโดยตรงกับเซลล์มะเร็งคือ NKเซลล์ และ cytotoxic T lymphocyte (CTL)
คลินิคของเราได้ดำเนินการสำหรับการใช้ NKเซลล์ที่มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สูง โดยได้รับการรับรองจากการวิจัยที่สนับสนุนทางตรรกะและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากผลของการส่งเสริมให้มีงานวิจัยต่อไปที่ศูนย์การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการประยุกต์ใช้สำหรับคลินิคทางการแพทย์
เราจึงได้คิดค้นวิธีการสำหรับเพิ่มจำนวนและการเพาะเลี้ยงเซลล์ cytotoxic T lymphocyte (CTL) โดยใช้และทำให้เกิดเซลล์ dendritic (dendritic cell (DC))
สารประกอบเซลล์ภูมิคุ้มกัน คือ การผสมผสานวิธีการรักษาของการบำบัดเซลล์ dendritic
ซึ่งทำให้เกิด cytotoxic T lymphocyte ในร่างกาย
DAK (Dendritic activate killer T lymphocyte therapy) เป็นการจู่โจมเซลล์มะเร็งโดยการใส่เซลล์เพาะเลี้ยงอย่าง cytotoxic T lymphocyte (CTL)
เข้าไปในร่างกาย
ด้วยมีวิธีการรักษาแบบเซลล์บำบัดเป็นศูนย์กลาง
คลินิคเราไม่เพียงแค่ให้การรักษามะเร็งที่เป็นมิตรต่อร่างกายเท่านั้น แต่ยังทำ
การรักษาด้วยวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิผลและเป็นวิธีชั้นนำสำหรับการรักษามะเร็งอีกด้วย

The features of Compound
cellular immunotherapy

 • -เซลล์ภูมิคุ้มกัน 3ชนิด สามารถใช้ได้จากการตรวจเลือดหนึ่งครั้ง
 • -ไม่มีผลข้างเคียง
 • -เหมาสม (ตามธรมชาติ)
 • -แนวโน้มประสบผลสำเร็จสูง

Case introduction

เคสที่1 มะเร็งปอด

แพร่กระจายทั่วทั้งปอด
ต่อมในร่างกายเกือบถูกทำลายจากยาต้านมะเร็งที่มึประสิทธิภาพสูง
การรักษาด้วย NK เซลล์ประสบผลสำเร็จ

75y.o,F

เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด (โรคมะเร็งปอด) ในเดือนกรกฎาคม ปี2009 เนืองจากตรวจพบต่อมที่มีความผิดปกติหลายต่อม และไม่สามารถรักษาโดยการฉายรังสีได้
เธอเริ่มรักษาโดยการกินยาต้านมะเร็ง NK เซลล์ในเดือนสิงหาคม ปี2009 จากไฟล์เอกซเรย์มีขนาดใหญ่ถึง 5.6 ในขณะนั้น
หลังจากทำการรักษาด้วย NK เซลล์ 3ครั้ง เนื้องอกหลักเริ่มมีการหดตัวลงและต่อมที่มีความผิดปกติในปอดเริ่มค่อยๆหายไป หลังจากการรักษาครั้งที่ 5 CYFRA ลดลงไปที่ระดับปกติคือ1.0 หลังจากรักษาครั้งที่11 ลดลงไปอีกถึง0.5
และหลังจากการรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่12 เนื้องอกหลักถูกทำลายหมดสิ้น และต่อมต่างๆหายไปเกือบปกติ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็น ปี2010 เป็นต้นมา เธอสามารถหยุดใช้ยาต้านมะเร็ง NK เซลล์แล้ว

เคสที่2

แพร่กระจายไปยังตับและที่อื่นๆ ซึ่งถูกทำลายโดยการรักษาด้วย NK เซลล์และยาต้านมะเร็งชนิดอื่น
เธอประสบผลสำเร็จจากการรักษาด้วยวิธีนี้และสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

51y.o,F

เธอมีอาการผิดปกติในช่องท้องและอาการแน่นหน้าอกเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2008 หรือประมาณนั้น ผลจากการตรวจเชคร่างกายอย่างละเอียดในช่วงปลายปีถึงต้นปี 2009 เอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อน (ปลายตับอ่อน) และได้แพร่กระจายไปยังตับ ปอด และเยื่อหุ้มปอด ดังนั้นเธอต้องทานยาต้านมะเร็ง
ในวันที่ 21มกราคม เนื้องอก (CA19-9)ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 318,417 หลังจากนั้นเธอจึงเริ่มรักษาโดยการใช้ NK เซลล์ ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา
ณ วันที่ 12กุมภาพัน์หรือระหว่างนั้นหลังจากรักษาด้วย NK เซลล์ 1ครั้ง
จากในรูปลดลงไปถึง 141และเนื้องอกอื่นๆ (CEA และ CA125)ยังลดลงต่อเนื่องเรื่อยๆ
เกิดการแพร่กระจายไปยังต่อยน้ำเหลือง ตับและปอดถูกทำลาย หลังจากทำการตรวจสอบโดย CT พบว่ามะเร็งตับอ่อนหายไปในช่วงต้นเดือนพฤาภาคม

เคสที่3 มะเร็งตับอ่อน

หลังจากทำการผ่าตัดตับอ่อนและรักษาโดยการใช้ยาต้านมะเร็ง แต่ยังตรวจพบการแพร่เชื้อเพิ่มเติมไปยังตับ
3เดือนหลังการรักษาโดย NK เซลล์เนื้องอกร้ายถูกทำลายหรือลดจำนวนลงและกลับเป็นปกติในที่สุด

65y.o,M

เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อน (ร่างตับอ่อน)และได้ทำการผ่าตัดในเดือนธันวาคมปี 2006 หลังจากใช้ยาต้านมะเร็ง(Gemzar)เป็นเวลา6 ครั้งจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2007 ได้มีการแพร่เชื้อไปยังตับตรวจพบโดยวิธี CT ในเดือนตุลาคมปี 2007 แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเขามีเวลาเหลืออย่างมากเพียง 6เดือนถึง 1ปี
เขาเริ่มรักษาโดยใช้ NK เซลล์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2007
หลังจากรักษาโดยการใช้ NK เซลล์เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 1คลอส (1คลอสมี6ครั้ง)ทุกๆสัปดาห์ ผลการตรวจร่างกายโดยCT ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2008พบว่าเนื้องอก 2ตัวที่แพร่กระจายออกไปถูกทำลายและอีกหนึ่งตัวได้รับการยืนยันว่าสลายไปแล้ว และที่เพิ่มเติมคือเนื้องอกตัว (CA19-9) ฝ่อลงอย่างเห็นได้ชัด คือลดลงจาก5171ถึง 28 หลังรักษาเพียง1คลอสเท่านั้น

เคสที่4 มะเร็งลำไส้ และลุกลามไปยังตับ (กลายเป็นมะเร้งตับ)

หลังจากการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ก็ตรวจพบการแพร่กระจายไปสู่ตับถึง 25จุด
การแพร่กระจายของเนื้อร้ายขนาดเล็กถูกทำลายหมดสิ้นและเนื้อร้ายขนาดใหญ่ยังถูกทำลายเกือบหมดสิ้นอีกด้วย

68y.o,M

เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ (ระยะที่4) ในเดือนพฤษภาคมปี 2008 และได้ทำการผ่าตัดในเดือนถัดไปหลังจากนั้นได้รับการตรวจร่างกายโดย CT ได้พบก้อนเนื้อร้าย 25จุดในตับ
เขาเริ่มทำการรักษาโดย NK เซลล์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2008 ร่วมกับการใช้ยาต้านมะเร็งตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ได้ทำการตรวจร่างกายโดย CT หลังจากรับยาต้านมะเร็งครั้งที่7 และรักษาโดย NK เซลล์ครั้งที่5 พบว่าเนื้อร้ายขนาดใหญ่ที่แพร่เชื้อไปยังตับมีขนาดเล็กลงและไม่มีรูปร่างที่ชัดเจน ส่วนเนื้อร้าย 2ชิ้นเล็กที่สามารถเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ถูกทำลายเกือบหมดแล้ว
การตรวจร่างกายโดย CT อีกครั้งหลังจากรับยาต้านมะเร็งครั้งที่ 12และรักษาโดย NK เซลล์ครั้งที่ 10 พบว่าเนื้อร้ายชิ้นใหญ่หดเล็กลงถึง 3เท่าและเนื้อร้าย 2ชิ้นเล็กถูกทำลายหมดแล้ว
เศษชิ้นส่วนของเนื้อร้ายที่เหลืออยู่ถูกทำลายจนหมดสิ้นหละงจากรับยาต้านมะเร็งครั้งที่ 21และรักษาโดย NK เซลล์ครั้งที่ 20 และน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับปกติ

Clinic introduction

Facilities introduction
Director :Masayoshi UH
Doctors introduction

ผู้อำนวยการ : Masayoshi UH (1959,M)
เป็นสมาชิกของ Japan Surgery Scientific Society
ได้รับการรับรองโดย Japan Surgery Scientific Society

【ประวัติ】
1987 สำเร็จการศึกษาจาก Gunma University คณะแพทย์ศาสตร์
1988 มีส่วนร่วมในการผ่าตัดศัลยกรรมครั้งที่1 ที่ Tokyo Medical and
Dental University คณะแพทย์ศาสตร์
1993 มีส่วนร่วมในการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก โรงพยาบาลTokyo Municipal Bokut
1995 มีส่วนร่วมในการผ่าตัดศัลยกรรมครั้งที่2 ที่ Tokyo Medical and
Dental University คณะแพทย์ศาสตร์
2005 ผู้อำนวยการคลินิค HiBIYA UCHIWASAIWAICHO

Doctor: Tatsuaki ISHIGURO

แพทย์ Tatsuaki ISHIGURO (1961,M) D.M
เป็นสมาชิกของ Japan Surgery Scientific Society
ได้รับการรับรองโดย Japan Surgery Scientific Society

【ประวัติ】
1987 สำเร็จการศึกษาจาก Tokyo University คณะแพทย์ศาสตร์
1995 สำเร็จการศึกษาจาก Tokyo University คญะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
1997 ผู้ช่วยในส่วนการผ่าตัดศัลยกรรมครั้งที่1 ที่ Tokyo University
2005 รองศาสตราจารย์ ณ The University of Texas MD Anderson Cancer Center
2008 แพทย์ ณ คลินิค HIBIYA UCHIWASAIWASCHO (สามารถเข้าพบได้ทุกวันจันทร์และพุธ)

แพทย์ Keiko MATSUURA (1966,F)
คณะกรรมการที่ได้รับการรับรอง ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน (Board-certified Chinese Medicine Specialist)
คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองทางโลหิตวิทยา (Board-certified Hematologist)
คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองทางกุมารแพทย์ (Board-certified Pediatrician)

【ประวัติ】
1994 สำเร็จการศึกษาจาก Tokyo University คณะแพทยศาสตร์
1998 สำเร็จการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยจาก Tokyo Medical University
1998 ครูผู้ช่วยกุมารเวชศาสตร์ที่ Tokyo Medical University Hospital
2008 ครูผู้ช่วยที่ KEIO University Hospital Chinese Medicine Center
2010 ครูผู้ช่วยที่ KEIO University Hospital Chinese Medicine Center
2014 อาจารย์พิเศษที่ Oriental Medicine Division of Regional Medicine Center of
Jichi Medical University Hospital
2015 แพทย์ ณ คลินิก HIBIYA UCHISAIWAICHO (สามารถเข้าพบได้ทุกวันศุกร์)

Treatment flow

1. ทำการจองสำหรับการตรวจครั้งแรก

ขั้นตอนการจองในครั้งแรกของการตรวจเป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรุณานัดกับทางเราในขั้นตอนแรกโดยการปรึกษากับทางครอบครัวท่าน

โทรฟรี: 0120-982-809

Telephone

2. การตรวจครั้งแรก

จะมีการแนะนำเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ ความสำเร็จของการรักษา รวมทั้งกระบวนการในการรักษา ตารางเวลา ราคา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจะมีการแนะนำอย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย การรักษาจะเริ่มต้นหลังจากผู้ป่วยมีความเข้าใจและยินยอมโดยผู้ป่วยเองหรือครอบครัว

docter

3. การเก็บตัวอย่างเลือด

จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยในปริมาณ 30cc – 50cc สำหรับการเพาะเซลล์ NK
จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าปริมาณของการเก็บอาจเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของตัวผู้ป่วย

Telephone

4. การเพาะเซลล์

เลือดที่เก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วยจะถูกนำไปเพาะเซลล์และนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

Telephone

5. การให้เลือดทางเส้นเลือด

เซลล์ NKทีมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สุงจะถูกนำกลับเข้าไปยังร่างกายชองผู้ป่วยโดยการให้เลือดผ่านทางเส้นเลือด

Telephone

6. ผลการรักษา

แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้แจ้งและแนะนำแก่ตัวผู้ป่วยเองหรือสมาชิกในครอบครัวหลังจากทำการรักษาครบ 1คลอส

Telephone

Our clinic sets 6 times (Blood collection & infusion)as 1 term

ตารางการรักษา
จะทำการรักษา 6ครั้งใน 1คลอส (รวมระยะเวลาการเก็บตัวอย่างเลือดและการให้เลือด)

Normal cancer treatment

Intensified cancer treatment

* ตารางการรักษาขึ้นอยู่กับผู้ป่วย
ตารางด้านบนคือตัวอย่างคร่าวๆในการรักษา

Treatment Cost

Highly activated NK cell
therapy

6ครั้งใน 1คลอส

1,914,000เยน

(Local VAT included)

※กรุณาชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโดยการโอนเงินตามวันที่เก็บตัวอย่างเลือด
เนื่องจากความจำเป็นด้านการแก้ไขตารางงานของผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงและการกำหนดเวลา
ในการเพาะเลี้ยง ความเข้าใจของท่านเป็นส่วนสำคัญ

※เบื้องต้นคือค่าใช้จ่ายสำหรับการรัการวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาโดย NKเซลล์
( ฟรีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิค การประมวลผล ตรวจร่างกายและการตรวจสอบด้านอื่นๆ )

Compound cellular
immunotherapy

8ครั้งใน 1คลอส

2,540,400เยน

(Local VAT included)

※1คลอสหมายถึงการให้เลือดโดยเซลล์ DC 2ครั้งตามที่กำหนดบวกกับการรักษาโดย NK เซลล์4
ครั้งและการให้เลือดโดย (DAK) 2ครั้งตามกำหนด

※กรุณาชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโดยการโอนเงินตามวันที่เก็บตัวอย่างเลือด
เนื่องจากความจำเป็นด้านการแก้ไขตารางงานของผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงและการ
กำหนดเวลาในการเพาะเลี้ยง ความเข้าใจของท่านเป็นส่วนสำคัญ

※เบื้องต้นคือค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาโดย NKเซลล์
( ฟรีค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดโดย Apheresis ค่าใช้จ่ายด้านเทคนิค ตรวจร่างกาย
และการตรวจเลือดโดยวิธีอื่นๆ )

Contact us

billding image

Address
Shinbashi MM Building 3F, 1-18-14 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 1050004, Japan

Mail: info@hu-clinic.com